Tungkol sa Tagalog-Tagalog Dictionary

Paunawa: Titik A, B, C pa lamang ang kumpleto sa ngayon. Hindi kami mangangako subalit pipilitin namin na matapos at makumpleto ang ating diksyunario sa lalong madaling panahon.

(UPDATE)… Kami po ay nasa letrang D na hanggang sa salitang “dakma” 05 Dec 2016 @ 14:42

Salamat sa inyong pang-unawa, sama-sama tayong matuto ng wikang Filipino!